Technicus (m/v)

449
2018-09-02
Onbepaald

Functiebeschrijving

 • Verwerken van medische en industriële isotopen voor transport;
 • voorbereiden en uitvoeren van ontmantelingswerkzaamheden in overeenstemming met de industriële en nucleaire veiligheidsvoorschriften;
 • installeren en operationeel maken van machines en toestellen in functie van de uit te voeren werkzaamheden;
 • ontwerpen en realiseren van gereedschappen en specifieke hulpmiddelen nodig voor het uitvoeren van de opdrachten;
 • gereedmaken van de hot cells voor de daarin uit te voeren interventies conform het ALARA-principe;
 • laden en ontladen van nucleaire transportcontainers volgens welomschreven procedures;
 • behandelen van het nucleair afval overeenstemmend met de geldende procedures;
 • verrichten van onderhouds- en herstellingswerken aan de hot cell-infrastructuur;
 • verzekeren van het nazicht en het onderhoud van de telemanipulatoren;
 • rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden in het logboek;
 • sporadisch uitvoeren van mechanische bewerkingen (draaien, frezen, lassen, monteren van constructies);
 • functioneren als back-up van de ploegchef.

Vereiste kwalificaties

 • Diploma van hoger secundair technisch onderwijs (A2) bij voorkeur richting elektro-mechanica;
 • kunnen lezen en interpreteren van schema’s en technische plannen;
 • nauwgezet en vakkundig werken volgens de voorgeschreven normen en met respect voor de procedures;
 • in teamverband kunnen werken;
 • goede schriftelijke rapporteringsvaardigheden;
 • bereid zijn om bijkomende opleidingen te volgen;
 • bereid zijn om te werken in gecontroleerde zones (inclusief hot cells) met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • praktische kennis van algemene informaticatoepassingen;
 • goede kennis van het Nederlands, basiskennis van het Frans en voornamelijk technisch Engels.

Gelieve ermee rekening te houden dat deze selectie zal plaatsvinden in september 2018.


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Verbruggen Véronique
+32 (0)14 33 25 79